Zkušenosti s přehřátím motoru

Při přehřátí motoru, vinou např. únikem kapaliny, může dojít k poškození hlavy válců motoru.

Pokud si zákazník výslovně nepřeje výměnu nového náhradního dílu a bude možné provést jeho opravu,  postupujeme např. takto:

5Postup při demontáži a montáži hlavy motoru Škoda Octavia:

Motor je již uložený na stojanu, tak že nejsou uvedeny přípravné práce. V prvé řadě demontujeme rozvodový řemen a víko hlavy válců, sejmeme plastové kryty vačkového hřídele. Zvláště opatrně je nutné postupovat při sejmutí těsnění víka, neboť zde by snadno mohlo dojít k jeho poškození. Ve správném pořadí křížem od krajů do středu povolíme šrouby hlavy válců. Nyní můžeme hlavu válců demontovat. Sejmeme původní těsnění, odstraníme se zvýšenou pozorností jeho zbytky na ploše, tak, aby se neudělaly rýhy nebo škrábance. Pečlivě odstraníme prach po čištění.

Zkontrolujeme rovinu hlavy válců a to na vícero místech, přípustná odchylka je 0,1mm. Při montáži odstraníme zbytky oleje, popřípadě chladící kapaliny z otvorů pro hlavové šrouby a na očištěné plochy položíme nové těsnění. Těsnění vyjmeme z obalu až těsně před montáží a dbáme na jeho správné uložení, musí být čitelné seshora. Nasadíme hlavu motoru, našroubujeme nové hlavové šrouby, nasadíme těsnění víka hlavy válců, namontujeme víko hlavy válců a naposledy rozvodový řemen. Tímto je celá operace zdárně ukončena.