Slovníček pojmů

automobil – dvoustopé osobní nebo nákladní motorové vozidlo

karosérie  –  nosná část vozidla, koncipována jako samonosná, neobsahuje nosný rám, jeho

                    funkci přebírají kapotovací plechy. Poskytuje prostor pro posádku a náklad.

autoservis – opravna automobilů

motor       –  může být dieselový nebo benzínový, z věcného hlediska charakterizovaný jako

pohon určité technické části

hlava válců motoru – v technice uváděna jako svrchní část nějakého předmětu nebo technické

části

montáž  –     sestavování, skládání do určitého celku

demontáž –  rozebírání, rozmontování určitého celku

automechanik – odborník na automechaniku, provádějícím diagnostiku vozidla a jeho

                    opravy, je top absolvent tříletého odborného studia  

autoelektrikář – provádí montáže, opravy, seřízení vozů, volí a nahrazuje vhodné součástky,

kinematické , tekutinové mechanismy a elektronické prvky používané ve

vozidlech, je to absolvent tříletého odborného studia

autolakýrník –  ovládá veškeré lakýrnické procesy nutné k nástřiku automobilů, volí vhodné

a technologické postupy, provádí konečnou úpravu laků karosérií vozidel

kvalifikační kurzy – mimoškolní, neorganizované školení zaměstnanců za účelem zvyšování

jejich kvalifikace

dopravní nehoda – odvozeno od slova nehoda, používá se i slovo havárie, znamená poškození

něčeho v důsledku nehody

aktualita –   novinka nebo čerstvá zpráva, která přináší nové informace

kontakt   –  znamená dotyk nebo spojení. Může se jednat o dotyk jedné osoby ke druhé, nebo

o dotyk jedné součástky k jiné. V případě spojení je to využití telekomunikačních

prostředků

zkušenost – je to nabytá dovednost získaná dlouhodobou praxí

servisní prohlídka – kontrola nějakého předmětu, zjištění jejího stavu popřípadě poškození

zákazník –   je člověk, který pravidelně nakupuje, nechává se obsluhovat a tím se stává

součástí obchodu nebo služby

náhradní díl – slovo díl označujeme jako obecně oddělitelnou nebo samostatnou část stroje

čelní sklo – je materiál, který má široké použití v každém odvětví, odolný proti opotřebení,

biologicky neaktivní. Sklo je velmi křehké a rozbíjí se na ostré střepy.

cena –        je směnná hodnota služby, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby

ve směně.