Naše kompletní služby

Servisní prohlídky

Provoz každého automobilu vyžaduje pravidelný servis. Standartní servisní interval zahrnuje kontrolu brzdového systému, diagnostiku, výměnuněkterých opotřebených částí vozidla, dále výměnu motorového oleje, olejového filtru, ale i případné doplnění provozních kapalin.

Každý výrobce automobilu určuje interval a úkony servisní prohlídky, které se ale nevztahují na záruku poskytovanou výrobcem, je ale třeba, aby majitel vozidla servisní prohlídku absolvoval, prozajištění bezpečného a bezporuchového provozu.

Oprava a výměna motoru a převodovky

Je známo, že motor je srdcem automobilu, ale také platí, že si motor žádá řádnou kontrolu a údržbu, aby se předešlo jeho poškození. Pokud dojde k závadě v motoru, před opravou je nutno provést diagnostiku, což je cílený postup, který vede k odhalení závady.

Převodovka každého automobilu je složitou mechanickou součástí, je složena z různých komponentů, které jsou provozem automobilu stále namáhány. U převodovek podle vibrace a hluku lze diagnostikovat její závadu a to i bez jejího rozebrání. Proto je vhodné, aby i řidič tyto dvě veličiny sledoval, neboť například zvýšený hluk může být signálem, že s převodovkou není něco v pořádku. Převodovka je spojená s motorem a navíc z převodovky je točivý moment přenášen ke kolům vozidla. Spojení těchto částí vozidla způsobuje různé vibrace a také různý hluk. Proto je třeba zhodnotit, zda je v nepořádku převodovka nebo jestli hluk a vibrace nepřicházejí z jiných součástí automobilu.

Oprava a výměna dílů řízení, náprav a tlumičů

Nápravy v osobních vozidlech mají důležitý úkol a to co nejlépe zajistit jízdní vlastnosti vozidla a tím i jízdní komfort. Protože nápravy spojují vůz s vozovkou, mají rovněž vysoký vliv na bezpečnost vozidla a cestujících. Pozornost je třeba věnovat geometrii náprav a nechat jej pravidelně kontrolovat alespoň jedenkráte za rok. V každém případě je třeba provést geometrii po závažnější nehodě, po opravě nápravy nebo řízení, ale také po obutí nových pneumatik.

Ke snižování účinnosti tlumičů dochází provozem vozidla, proto je vhodné provést diagnostiku, kde se ověřuje stav tlumiče, zda je dobrý nebo je nutné jej vyměnit. Prvním příznakem špatné funkce tlumičů jsou nerovnoměrně sjeté pneumatiky, což způsobuje nedokonalý styk pneumatiky s vozovkou, dále to může být znečištění povrchu tlumiče olejem apod. Tlumiče jsou ve většině případů nerozebíratelné a pokud ztratí svoji tlumící schopnost, musí se vyměnit. Vždy se vyměňují oba tlumiče na téže nápravě, aby byla zajištěna shoda na obou stranách, neboť jen tak je možné zaručit dané vlastnosti vozidla.

Oprava a výměna rozvodových řemenů

Pohon rozvodů je nezbytnou součástí motoru, která rozhoduje, zda motor bude funkční či nikoliv. Proto semusí rozvodové řemeny kontrolovat a měnit preventivně, aby nedošlo k jejich prasknutí, což by mohlo mít za následek i větší poškození motoru. Ale i samotné přeskočení řemene může způsobit velké problémy. Může dojít i k zadření napínací či vodící klapky, tak že pak doporučujeme výměnu celé sady rozvodů.

Oprava a výměna brzd

Brzdové zařízení vozidel slouží nejen k jejich zpomalení, k nežádoucímu rozjetí, ale jeho stav rozhoduje o bezpečnosti provozu automobilu. K nejčastějším závadám brzdového ústrojí patří například, že vozidlo táhne ke straně, ozývá se hluk při sešlápnutí pedálu, brzdový pedál pruží nebo se propadá, ale může se objevit i dlouhý krok brzdového pedálu nebo se brzdy blokují apod. To jsou typické příklady, se kterými se řidič může setkat při poruše brzd nebo jejich opotřebení.

Aby brzdová soustava správně fungovala je nutná pravidelná údržba, kam patří i výměna brzdové kapaliny v termínech, který určil výrobce, kontrola a ošetření mechanických součástí brzdové soustavy a další úkony, které zajistí bezpečnost vozidla a jeho posádky na silnici.

Renovace brzdových kotoučů

Renovujeme brzdové kotouče tak, aby měly vynikající brzdný účinek a ve spolehlivosti se rovnaly novému výrobku.

Oprava a výměna výfukového systému

Ze zákona musí každé vozidlo splňovat přísné emisní normy, proto je nutné, aby byly seřízené jednotlivé funkční systémy, které jsou silně namáhané. K poškození výfuku dochází jednak z důvodu vysokých teplot, přispívá k tomu ale i voda, která se ve výfuku kondenzuje nebo chemikálie, které vznikají při spalování. Pak je výfuk výrazně hlučnější a takto poškozený zapříčiní i vysokou spotřebu paliva automobilu. Včasná kontrola nebo výměna ušetří řidiči spoustu starostí.

Výměna olejů a ostatních provozních kapalin

Výměna oleje ve vozidle sice není příliš složitou záležitostí, ale stále více řidičů si ji nechává provést v našem autoservisu. Jednak proto, že je to bez starostí, ale dalším důvodem je i fakt kam s vyjetým olejem. Výběr oleje necháváme na zákazníkovi, ale i doporučujeme takový druh, který je pro jeho vozidlo nejvhodnější. Na řidiči pak jen je, aby si hlídal intervaly výměny a případné doplňování na předepsanou hladinu.

Výměnu brzdové kapaliny za novou je třeba provést jednou za dva roky a aktuální hodnotu bodu varu si nechat změřit v autoservisu speciálním přístrojem.

 

Oprava poškozených nebo opotřebovaných dílů se se až na některé vyjímky neprovádí a to zejména z ekonomických důvodů, neboť náklady na renovaci u některých dílů by mohly přesáhnout cenu dílu nového.

Příprava na provedení STK

Připravíme vaše vozidlo na STK, provedeme jeho kontrolu a odstraníme případné nedostatky a závady. Tím tak předejdete riziku nesplnění podmínek, které jsou pro STK stanoveny.

Jedná se zejména o kontrolu podvozku, kontrolu seřízení světlometů, kontrolu hloubky dezénu pneumatik, kontrolu brzd, těsnosti motoru a převodovky, kontrolu povinné výbavy vozidla ze zákona a další.

dreamstimeextralarge_23504011Opravy motorů

Poškození motoru je vždy velice nepříjemnou záležitostí, potká-li Vás takováto situace, je nutné najít servis, který k takovýmto opravám přistupuje s největší precizností. Snažíme-li se o opravu silněji poškozených motorů, provádíme různá testování a porovnávání výsledných hodnot. Tím docílíme jistoty, že je motor dobře popř. špatně opraven.

 • broušení bloků (válců a srovnání dosedacích ploch)
 • broušení a srovnávání hlav válců
 • tlakování hlav a bloků motorů
 • honování válců
 • výměny vložených válců
 • výroba suchých vložek a lisováná do bloků
 • opravy hlav válců, výměna vodítek a sedel ventilů
 • opravy ojnice, vyúhlování a vyvážení
 • broušení klivových hřídelů

Opravy laku pomocí PDR metody

Postavili jste se do cesty nepříjemné bouři, která s sebou přinesla krupobití, a poškodila Váš lak i karoserii nesčetným počtem větších či menších kráterů po nárazu krup? Využíváme nejmodernějších metod, které zaručí kvalitní výsledek za dodržení následujících podmínek:

 • zachování původního laku
 • doba opravy je 3x rychlejší než lakování
 • oprava probíhá v místě zákazníka
 • nevznikají barevné rozdíly
 • oprava je ekologická, nejsou použity žádné chemické látky
 • vozidlo zůstane čisté, není potřeba brousit
 • nedochází ke snížení hodnoty vozidla, zůstává v originálním stavu
 • náklady na opravu PDR jsou nižší oproti nákladům klasické opravy (kytování a lakování)

ASCS – systém pro vás

Vyrovnání karoserie automobilu bez poškožení laku metodou PDR.

Metoda zaručuje šetrné vyrovnání promáčklin (po krupobití, po drobných havariích či po vandalismu) za studena bez nutnosti následného lakování, a to na počkání. Máme dlouholetou praxi v ČR i v zahraničí.