Čím se řídíme při práci

dreamstimeextralarge_35580238V prvé řadě dodržujeme bezpečnost při práci. Každý pracovník autoservisu musí dodržovat povinnosti v BOZP a PO podle Zákoníku práce. Dbáme na dodržení hygienických limitů v oblasti znečišťování životního prostředí dle stanovených norem.

Provádíme kontrolu kvality provedených oprav, což nám umožňuje odhalovat případné nedostatky a tím zkvalitňovat naši další činnost.

Naši zaměstnanci musí procházet pravidelnými školeními, kde jsou informováni o nových trendech. Zvýšení kvalifikace zaměstnanců zajišťujeme ve speciálních kurzech, které jim pomohou zvýšit nejen jejich kvalifikaci, ale i odborný přehled v této oblasti.

Jen tímto přístupem budeme schopni obstát v konkurenci a svým zákazníkům nabízet stále nové a nové služby.